Bepaal een online strategie voor jouw nieuwe website! [infographic]

Het is gebruikelijk dat er in je bedrijf snel ideeën ontstaan voor het ontwerp van een nieuwe website. Dergelijke projecten vergen echter veel tijd en middelen, en daarom is het essentieel om grondig na te denken over de online strategie die je wilt hanteren voordat je van start gaat.

Leg eerst een goede basis

Zorg ervoor dat je huidige bedrijfsstrategie up-to-date en toekomstbestendig is voordat je een online strategie ontwikkelt. Deze strategie dient als fundament voor je online aanpak en moet richting, structuur en verbeteringen in diverse bedrijfsprocessen kunnen aanbrengen.

Voor je begint met het formuleren van een online strategie, is het raadzaam om discussies te voeren met medewerkers en andere belanghebbenden over de huidige bedrijfsstrategie. Het gebeurt namelijk regelmatig dat een strategie niet of onvoldoende wordt geïmplementeerd. Bedenk dat een online strategie voor de lange termijn is en dat dit implicaties kan hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het is dus cruciaal om een stevige basis te leggen. De algemene bedrijfsdoelen moeten overeenstemmen met de succesfactoren en doelstellingen om de online strategie succesvol te maken.

Basisstrategie

Uit de voorgaande informatie blijkt dat de fundamentele strategie bestaat uit de missie, visie, een SWOT-analyse en het verduidelijken van de bedrijfsambities. Bij het omschrijven van de missie definieer je de identiteit van je organisatie. Je beantwoordt vragen als hoe je je onderscheidt van concurrenten, waarom je dit doet en waar je actief bent.

Je visie omschrijft jouw doelen als ondernemer. Wat is jouw droom? Waarin is jouw onderneming sterk en wat betekent dit voor de klant? Een visie moet duidelijk en motiverend zijn voor iedereen binnen het bedrijf.

Een SWOT-analyse brengt de interne sterke en zwakke punten en de externe kansen en bedreigingen in kaart. Met deze analyse kun je vervolgstappen bepalen, waarbij je de belangrijkste zaken en bedrijfsambities niet uit het oog verliest.

Waaruit bestaat een online strategie?

De online strategie kan worden opgesteld nadat de basale strategie is geformuleerd. Zo’n strategie biedt een helder beeld van de gewenste richting op het internet en zorgt voor samenhang tussen verschillende projecten en marketingplatformen. Hiermee kun je doelen stellen en deze verder ontwikkelen, meten en indien nodig bijstellen.

Wat is jouw online missie?

Bepaal eerst de online missie, die uitdraagt wat de onderneming en de website naar buiten brengen. Deze missie beantwoordt essentiële vragen over de regio, klantsegmenten en producten waarin je online wilt concurreren. Hoe onderscheidt je organisatie zich online? En op welke manier inspireert het de mensen?

Doelen stellen

Nadat je jouw doelen hebt vastgesteld, kunnen deze je ondersteunen bij het realiseren van je online missie. Het type website dat je hebt speelt een cruciale rol bij het kiezen van de doelen en succesbepalende factoren. Wanneer dit helder is, wordt het formuleren van je online doelen eenvoudiger. Deze doelen dienen in lijn te zijn met de bredere bedrijfsdoelen. Er zijn vier perspectieven van waaruit je doelen moet formuleren: je klanten, de website, je financiën en de organisatie zelf.

Welke factoren beïnvloeden het online succes?

Bepaal waarop je de focus moet leggen om je online doelen te bereiken. Het is van belang om de factoren die je online succes bepalen vast te stellen. Deze factoren kunnen uiteenlopen van gebruikerservaring en content tot de technische aspecten van je website. Dit zijn cruciale kenmerken die helpen bij het behalen van de gestelde doelen. Stel KPI’s op aan de hand van deze kenmerken om het succes te kunnen meten.

Nieuwe website laten ontwikkelen

Je hebt je doelen helder geformuleerd, je team erbij betrokken en bent klaar om een nieuwe website op te laten zetten. Je nieuwe website dient duidelijk te weerspiegelen waar je onderneming voor staat. Tegelijkertijd is je site bij uitstek het middel om je doelgroep effectief te bereiken. Rocket Marketing helpt jou aan een website die aan alle eisen voldoet. Schakel ons in om je te helpen met een online strategie voor je website, om de site te bouwen of voor beide taken.

Ontdek meer handige online marketing tips

Laptop met statistische gegevens in charts
Google Ads

De Evolutie van Google Ads in 2024: Mijn Persoonlijke Ervaring

Inhoudsopgave Introductie Welkom bij mijn blog over Google Ads in 2024! Mijn naam is Sebastiaan Pool, en ik ben een digital marketing specialist bij Rocket Marketing. Als een fervente voorstander van innovatieve marketingstrategieën, heb ik de evolutie van Google Ads van dichtbij gevolgd en ervaren. In dit uitgebreide blog deel ik mijn inzichten en ervaringen met Google Ads in 2024, een jaar dat vol zit met spannende ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden. Bij Rocket Marketing geloven we in het krachtig benutten

Lees verder »
Marketplaces-voorbeelden
Nieuws

Alles over Marketplaces in 2024

Vroeger deed men alle aankopen op de markt. Van levensmiddelen tot alledaagse gebruiksvoorwerpen en alles daartussenin. Tegenwoordig worden markten nog steeds goed bezocht, maar dat is niet meer de enige plek waar we naartoe gaan om onze aankopen te doen. Of toch wel? In de afgelopen jaren zijn online marketplaces enorm populair geworden. Wij leggen je in dit artikel graag uit hoe dat werkt en wat jij ermee kunt. Inhoud: 1. Wat zijn online marketplaces? Populariteit Niche marketplaces Vijf voordelen

Lees verder »

Daag jij ons uit voor je volgende project?