Bepaal een online strategie voor jouw nieuwe website!

Voor een nieuwe website zijn vaak snel ideeën over een nieuw design binnen je organisatie. Zo’n project kost veel tijd en geld, maar voordat je hieraan begint is het verstandig om goed na te denken over welke online strategie je wilt toepassen.

Leg eerst een goede basis

Jouw huidige bedrijfsstrategie moet eerst up-to-date en future proof zijn voordat je aan een online strategie kunt beginnen. De bestaande bedrijfsstrategie vormt immers de basis waarop je moet voortborduren bij het bedenken van een online strategie. Om de strategie effectief te laten zijn, moet deze richting kunnen geven, structuur bieden en verbetering geven in allerlei bedrijfsprocessen.

Het is verstandig om voordat je aan de slag gaat met het definiëren van een online strategie, in gesprek te gaan met verschillende werknemers en andere geïnteresseerde over de huidige bedrijfsstrategie. Het komt namelijk vaak voor dat een strategie niet of niet goed wordt uitgevoerd. Een online strategie plan je natuurlijk voor de lange termijn. Deze visie kan meerdere gevolgen hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Hiervoor moet een goede basis gecreëerd worden. Om een online strategie te laten slagen is het aansluiten van de algemene bedrijfsdoelstellingen met de succesfactoren en doelstellingen belangrijk.

Basisstrategie

Uit bovenstaande gegevens is te zien dat de basis strategie bestaat uit de missie, visie, een SWOT-analyse en de bedrijfsambities duidelijk maken. Wanneer je de missie gaat beschrijven, geef je eigenlijk aan waar jouw organisatie of bedrijf voor staat. Hierbij geef je onder andere antwoord op hoe jij je onderscheid tegenover andere bedrijven, waarom je dit doet en waar je actief bent.

Een visie is eigenlijk waar je voor gaat als ondernemer. Wat is jouw droom? Waar ben jij als onderneming goed in en wat biedt dit voor de klant? Een visie moet helder en motiverend zijn voor iedereen binnen het bedrijf.

Wanneer je een SWOT-analyse maakt, bedrijf je de sterktes en zwaktes en de externe kansen en bedreigingen van jouw bedrijf. Wanneer je dit duidelijk hebt uitgewerkt, kan je stappen gaan zetten. Bij deze keuzes moet je de belangrijkste zaken en bedrijfsambities in gedachten houden.

Wat zijn de verschillende onderdelen van een online strategie?

De online strategie kan gemaakt worden wanneer de basis strategie klaar is. Zo’n strategie zorgt ervoor dat je een duidelijk overzicht hebt van welke richting je op wilt gaan online. Daarnaast geeft het een prima samenhang in meerdere projecten en marketing platformen. Je kunt hierdoor doelstellingen maken en deze uitwerken, meten en eventueel verbeteren.

Welke online missie heb jij?

Als eerste definieer je de online missie, waarmee je aangeeft wat de onderneming en de website naar buiten draagt. De online missie geeft antwoord op drie kernvragen; in welke regio, voor welke klantsegmenten en met welke producten wil je online concurreren? Hoe onderscheid je organisatie zich online? En hoe inspireert de onderneming de mensen?

Om aan te geven wat jij als onderneming samen met jouw website wilt overbrengen, maak je een online missie. Jouw missie beantwoordt onder meer de volgende vragen:

  • Op welke doelgroep wil je de focus leggen en met welke producten?
  • Waarom moeten klanten online voor jou kiezen en niet voor de concurrent?

Het bepalen van de juiste doelen?

Wanneer je de juiste doelen hebt gedefinieerd, dan kunnen deze helpen om jouw online missie te realiseren. Het type website dat jij hebt is belangrijk bij het kiezen van de juiste doelen en punten die jouw succes beïnvloeden. Zodra je dit helder hebt, gaat de formulering van jouw online doelen makkelijker. Deze doelen moeten een aansluiting hebben bij de wat algemenere bedrijfsdoelen. Er zijn vier perspectieven waaruit de doelen geformuleerd moeten worden, namelijk: je klanten, de website, je financiën en als laatste de organisatie zelf.

Welke punten hebben invloed op het online succes?

Waar moet je nu precies de focus op leggen om jouw online doelen te behalen? Belangrijk is om te bepalen welke factoren jouw online succes bepalen. Er zijn verschillende categorieën waarin je die factoren kunt opdelen. Denk bijvoorbeeld aan de gebruikservaring, de content, maar ook aan de technische aspecten van je website. Dit zijn belangrijke eigenschappen die de vooraf bepaalde doelen helpen te behalen. Je kunt KPI’s bedenken aan de hand van deze eigenschappen om het succes meetbaar te maken.

Daag jij ons uit voor je volgende project?