Bepaal een online strategie voor jouw nieuwe website! [infographic]

Het is gebruikelijk dat er in je bedrijf snel ideeën ontstaan voor het ontwerp van een nieuwe website. Dergelijke projecten vergen echter veel tijd en middelen, en daarom is het essentieel om grondig na te denken over de online strategie die je wilt hanteren voordat je van start gaat.

Leg eerst een goede basis

Zorg ervoor dat je huidige bedrijfsstrategie up-to-date en toekomstbestendig is voordat je een online strategie ontwikkelt. Deze strategie dient als fundament voor je online aanpak en moet richting, structuur en verbeteringen in diverse bedrijfsprocessen kunnen aanbrengen.

Voor je begint met het formuleren van een online strategie, is het raadzaam om discussies te voeren met medewerkers en andere belanghebbenden over de huidige bedrijfsstrategie. Het gebeurt namelijk regelmatig dat een strategie niet of onvoldoende wordt geïmplementeerd. Bedenk dat een online strategie voor de lange termijn is en dat dit implicaties kan hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het is dus cruciaal om een stevige basis te leggen. De algemene bedrijfsdoelen moeten overeenstemmen met de succesfactoren en doelstellingen om de online strategie succesvol te maken.

Basisstrategie

Uit de voorgaande informatie blijkt dat de fundamentele strategie bestaat uit de missie, visie, een SWOT-analyse en het verduidelijken van de bedrijfsambities. Bij het omschrijven van de missie definieer je de identiteit van je organisatie. Je beantwoordt vragen als hoe je je onderscheidt van concurrenten, waarom je dit doet en waar je actief bent.

Je visie omschrijft jouw doelen als ondernemer. Wat is jouw droom? Waarin is jouw onderneming sterk en wat betekent dit voor de klant? Een visie moet duidelijk en motiverend zijn voor iedereen binnen het bedrijf.

Een SWOT-analyse brengt de interne sterke en zwakke punten en de externe kansen en bedreigingen in kaart. Met deze analyse kun je vervolgstappen bepalen, waarbij je de belangrijkste zaken en bedrijfsambities niet uit het oog verliest.

Waaruit bestaat een online strategie?

De online strategie kan worden opgesteld nadat de basale strategie is geformuleerd. Zo’n strategie biedt een helder beeld van de gewenste richting op het internet en zorgt voor samenhang tussen verschillende projecten en marketingplatformen. Hiermee kun je doelen stellen en deze verder ontwikkelen, meten en indien nodig bijstellen.

Wat is jouw online missie?

Bepaal eerst de online missie, die uitdraagt wat de onderneming en de website naar buiten brengen. Deze missie beantwoordt essentiële vragen over de regio, klantsegmenten en producten waarin je online wilt concurreren. Hoe onderscheidt je organisatie zich online? En op welke manier inspireert het de mensen?

Doelen stellen

Nadat je jouw doelen hebt vastgesteld, kunnen deze je ondersteunen bij het realiseren van je online missie. Het type website dat je hebt speelt een cruciale rol bij het kiezen van de doelen en succesbepalende factoren. Wanneer dit helder is, wordt het formuleren van je online doelen eenvoudiger. Deze doelen dienen in lijn te zijn met de bredere bedrijfsdoelen. Er zijn vier perspectieven van waaruit je doelen moet formuleren: je klanten, de website, je financiën en de organisatie zelf.

Welke factoren beïnvloeden het online succes?

Bepaal waarop je de focus moet leggen om je online doelen te bereiken. Het is van belang om de factoren die je online succes bepalen vast te stellen. Deze factoren kunnen uiteenlopen van gebruikerservaring en content tot de technische aspecten van je website. Dit zijn cruciale kenmerken die helpen bij het behalen van de gestelde doelen. Stel KPI’s op aan de hand van deze kenmerken om het succes te kunnen meten.

Nieuwe website laten ontwikkelen

Je hebt je doelen helder geformuleerd, je team erbij betrokken en bent klaar om een nieuwe website op te laten zetten. Je nieuwe website dient duidelijk te weerspiegelen waar je onderneming voor staat. Tegelijkertijd is je site bij uitstek het middel om je doelgroep effectief te bereiken. Rocket Marketing helpt jou aan een website die aan alle eisen voldoet. Schakel ons in om je te helpen met een online strategie voor je website, om de site te bouwen of voor beide taken.

Ontdek meer handige online marketing tips

contenttrends 2024, ai als hulpmiddel, authentieke verhalen
Content

Contenttrends voor 2024

Als we de contenttrends voor 2024 onder de loep nemen, valt één ding op: er is een groeiende vraag naar authenticiteit, naar echte verhalen. Waar komt deze vraag vandaan en hoe voldoe je daaraan? We leven in een tijd waarin AI een steeds grotere rol krijgt en het onderscheid tussen werkelijkheid en imitatie vervaagt. Dit je kans om je als organisatie te onderscheiden van de praatjesmakers, show us your true colors! AI is je vriend Experts zijn het erover eens:

Lees verder »
Wat is online marketing? Mind map
Nieuws

15 belangrijke vragen voor het kiezen van een marketingbureau

Hoe kies je een online marketingbureau? In de overvloedige wereld van marketingbureaus is het vinden van het perfecte bureau als het navigeren door een doolhof. Met zoveel opties lijkt het kiezen van het ideale bureau een behoorlijke uitdaging. Sebastiaan Pool van Rocket Marketing deelt zijn inzichten en benadrukt welke vragen je moet stellen bij het selecteren van een marketingpartner. Lees welke 15 belangrijke vragen voor het kiezen van een marketingbureau jij kunt stellen. Of je nu voor een bekroond full-service

Lees verder »

Daag jij ons uit voor je volgende project?