Yoast: nuttige tool, maar geen onfeilbare garantie voor SEO-succes

Yoast: Nuttige tool, maar geen onfeilbare garantie voor SEO-succes

Je hebt een WordPress website met de Yoast-plugin en na uitgebreide inspanningen heb je eindelijk de perfecte pagina gecreëerd. Alle indicatoren staan op groen, maar tot je verbazing merk je dat je positie in Google niet echt indrukwekkend is. Komt dit je bekend voor? Wat is de reden hiervoor en wat kun je nu doen?

Yoast is een van de meest gebruikte plugins voor WordPress-websites, actief op meer dan 13 miljoen websites volgens Yoast zelf. De plugin analyseert je webpagina’s op specifieke SEO-factoren om je te helpen je website te optimaliseren voor zoekmachines.

Hoe werken de beoordelingen van Yoast?

Het doel van Yoast is om SEO toegankelijk te maken voor iedereen. Dit wordt bereikt door rode, oranje en groene bolletjes en/of smileys te gebruiken om aan te geven of jouw webpagina aan bepaalde SEO-criteria voldoet. Groen betekent dat je pagina aan de voorwaarden voldoet, terwijl oranje of rood aangeeft dat er aanpassingen nodig zijn. De tool geeft ook aanbevelingen voor verbeteringen. Als je deze aanbevelingen opvolgt, wordt je bolletje groen. Klinkt simpel, toch?

Desalniettemin zijn deze groene bolletjes geen absolute garantie voor SEO-succes. Waarom dat zo is, wordt verderop in het artikel uitgelegd. Laten we eerst kijken naar de factoren waarop Yoast jouw pagina analyseert:

SEO-analyse

Yoast kijkt naar de volgende aspecten om te bepalen of je tekst geoptimaliseerd is voor zoekmachines:

1. Distributie van zoektermen: Yoast Plugin beoordeelt of de door jou gekozen zoekterm gelijkmatig over de hele tekst is verdeeld.

2. Uitgaande links: bevat de pagina een link naar een andere website?

3. Interne links: verwijst de tekst naar andere pagina’s binnen jouw website?

4. Inleidende zoekterm: staat de zoekterm in de eerste paragraaf?

5. SEO-titel zoekterm: bevat de SEO-titel de zoekterm?

6. Dichtheid van zoekterm: komt de zoekterm voldoende vaak voor in de tekst in verhouding tot de totale lengte?

7. Zoekterm in tussenkop: staat de zoekterm in de H2- en H3-tussenkoppen?

8. Lengte van de metabeschrijving: is de metabeschrijving niet te lang?

9. Tekstlengte: is de tekst langer dan 300 woorden? Voor productpagina’s houdt Yoast 200 woorden als minimum aan.

10. Breedte van de SEO-titel: is de SEO-titel niet te lang?

11. Afbeeldingen: bevat de pagina afbeeldingen?

12. Afbeeldingszoekterm: hebben de afbeeldingen een alt-tekst met de zoekterm?

Leesbaarheid

Yoast Plugin beoordeelt ook de leesbaarheid van je tekst aan de hand van de volgende criteria:

1. Lijdende vorm: wordt de lijdende vorm niet te vaak gebruikt?

2. Opeenvolgende zinnen: is er voldoende variatie in de zinsopbouw van opeenvolgende zinnen?

3. Verdeling van koppen: worden er voldoende tussenkoppen gebruikt?

4. Alinealengte: zijn de alinea’s niet te lang?

5. Zinslengte: bestaat maximaal een kwart van de zinnen uit meer dan 20 woorden?

6. Signaalwoorden: worden er voldoende signaalwoorden gebruikt, zoals ‘bijvoorbeeld’, ‘daarom’, ‘want’, ‘maar’, ‘en’, ‘ook’, ‘bovendien’?

Waarom rank ik niet, ondanks groene bolletjes?

Zelfs als alle bolletjes groen zijn, betekent dit niet automatisch dat Google jouw website bovenaan de zoekresultaten plaatst. Waarom? Hier zijn enkele mogelijke redenen:

1. Je hebt geen geschikte zoekterm gekozen: Het feit dat je een zoekterm hebt ingevoerd en deze volgens Yoast op alle juiste plaatsen voorkomt, betekent niet per se dat het een effectieve zoekterm is. Het succes van zoekmachineoptimalisatie hangt af van het kiezen van de juiste zoektermen na grondig zoekwoordenonderzoek.

2. De inhoud past niet bij de zoekintentie: De zoekintentie, het doel achter een zoekopdracht, kan variëren. Google toont resultaten die aansluiten bij de zoekintentie. Als jouw inhoud niet overeenkomt met wat gebruikers zoeken, kun je moeilijk bovenaan staan.

3. Concurrentieprestaties: Als je concurrenten beter presteren, kan dit een reden zijn voor jouw lagere rangschikking. Analyseer de concurrentie en verbeter je inhoud om beter aan de zoekvraag te voldoen.

4. Achterhaalde waarden: Yoast hanteert bepaalde waarden, maar sommige daarvan zijn verouderd. Google kijkt bijvoorbeeld niet meer naar een vastgesteld minimum aantal woorden. Pas je aan de moderne normen aan en focus op de behoeften van de gebruiker.

5. Onvoldoende autoriteit: SEO gaat niet alleen over tekst en afbeeldingen. De autoriteit van je website, gemeten aan de hand van backlinks, is essentieel. Als je concurrenten een hogere autoriteit hebben, kan dit je rangschikking beïnvloeden.

6. Technische problemen: Technische aspecten, zoals indexering, mobiele bruikbaarheid, SSL-certificaten en schadelijke backlinks, spelen een rol in SEO. Zorg ervoor dat je website technisch in orde is.

Is Yoast dan slecht?

Ondanks enkele beperkingen en verouderde aspecten in de analyse van Yoast Plugin, is de tool niet slecht. Het is een waardevol hulpmiddel voor on-page SEO, maar mag niet als het enige doel op zich worden beschouwd. Streven naar kwalitatieve content, relevante backlinks en een goed opgebouwde website is net zo belangrijk. Het behalen van een goede positie in Google is mogelijk zonder dat alle bolletjes groen zijn.

Daag jij ons uit voor je volgende project?